Hecht, 65 cm
gefangen am 21. Dezember 2023
Mur

Hecht, 28 cm
gefangen am 10. Oktober 2023
Mur

Aitel, 58 cm
gefangen am 10. November 2023
Mur

Barbe, 69 cm
gefangen am 9. November 2023
Mur

Bachforelle, 42 cm
gefangen am 8. Dezember 2023
Mur

Huchen, 72 cm
gefangen im November 2023
Sulm 3

Huchen, 75 cm
gefangen am 4. Dezember 2023
Sulm 1

Aitel, 56 cm
gefangen im November 2023

Laßnitz

Junghuchen
gefangen am 1. Dezember 2023
Sulm 1

Wels
gefangen Ende November 2023
Sulm 3